Joensuun kalavedet

Joensuun kalastuskunnan hallinnassa ovat vesialueet Pyhäselän koillisosassa kuntarajan sisäpuolella, Höytiäisen kanava Pyhäselältä rautatiesillalle sekä Pielisjoki Utran koskien alapuolelle saakka.

Kalastuskunnan toiminta-alue

Pyhäselän alueen kalastuskunnat (linkki Oriveden kalatalousalueen sivulle)

Joensuun kaupungin koskissa saa kalastaa vain sinne myytävällä erillisellä luvalla.

Ladattavat karttatiedostot

Kalastusrajoitukset

Koko Suomen kalastusrajoitukset löytyvät palvelusta kalastusrajoitukset.fi

Järvitaimen- ja järvilohikannan suojaamista koskevat kalastusrajoitukset Oriveden kalatalousalueella  avautuvat tästä.

Joensuun koskien koskikalastuskartta

Ottipaikkakartta

 • Rajoitukset

  Alamitat

  Kuha: Pyhäselkä ja Pielisjoki 42 cm. Rasvaevätön lohi 60 cm ja taimen 50 cm. Harjus 35 cm.

  Höytiäisen kanavan rauhoitusalue

  Kaikenlainen kalastus on kielletty 1.5. – 31.8. Höytiäisen kanavan suiston suojelualueella.

  Kohosiimakalastus

  Kohosiimakalastus on kielletty sekä Pielisjoella että Oriveden alueella.

  Pielisjoen syysrauhoitus 1.8. – 31.10.

  Kuurnan voimalaitoksen ja Pielisjoen suun välisellä alueella (laajennettu kalaväylä mukaan lukien) kaikenlainen kalastus on ELY-keskuksen ja kalastusalueen päätöksellä kiellettyä vuosittain elokuun alusta lokakuun loppuun. Rannalta mato-onkiminen sallittua.

  Solmuvälisäätely ja kalastuskiellot

  • Kesällä ja talvella yli kolme (3) metriä syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan solmuväliltään 55 mm ja sitä harvemmilla verkoilla.
  • Siian kalastuksessa pohjaverkolla ajalla 15.10. – 15.11. ei solmuvälirajoituksia.
  • Kesällä pinta- ja välivesiverkkokalastuksessa eli kohoverkkopyynnissä on käytettävä solmuväliltään vähintään 80 mm verkkoja. Rajoitus ei koske muikun pyyntiä.
  • Verkkokalastus on kielletty Iiksenjoella jokisuulta Kulhon siltaan saakka.
  • Verkkokalastus ja muut seisovat pyydykset ovat kiellettyjä Marjalan kanavassa ja Varaslammessa.
  • Verkkokalastus ja muut seisovat pyydykset on kielletty Pielisjoella Pekkalan sillan ja jokisuun välisellä alueella koko vuoden mukaan lukien laajennettu kalaväylä. Laajennetun kalaväylän alueesta on laadittu erillinen kartta.

  Vesilinnustus

  Vesilinnustus on Joensuun kalastuskunnan hallitsemilla vesialueilla kiellettyä. Haapajoessa oikeus on vuokrattu metsästysseuralle.

  Koskikalastuksen rajoitukset

  • Rannalta kalastus on kiellettyä Karjalan talon itäpäädyssä sekä Joensuun kanavan sulkualueella. Lupa-alueen kalastukselle sallitut rannat on merkitty lupakarttaan.
  • Ainoastaan yksi vapa ja siima / kalastaja.
  • Lohikalakiintiö on koskialueella kolme (3) lohikalaa (ml. harjus) vuorokaudessa.
  • Mato-onginta sekä viehekalastus luonnonsyöttiä käyttäen on kiellettyä.
  • Kalastus alueella on kiellettyä 1.8. – 31.10. välisen ajan järvilohen kutunousun vuoksi.
  • Taimenen 50cm ja järvilohen alamitta 60 cm, harjuksen 35 cm.
  • Pyyntikokoisena istutetut taimenet on rasvaeväleikattu. Kaikki rasvaevälliset taimenet ja lohet on aina palautettava takaisin koskeen.
  • Koskilupa oikeuttaa viehekalastukseen kalastuskunnan kaikilla vesialueilla yhdellä vavalla ja vieheellä.

  Luvat ja rajoitukset

  Kalastus Pyhäselällä 2024
  Kalastus Pielisjoella 2024
  Joensuun koskien koskikalastus 2024

  Yllä olevista pdf-tiedostoista löydät Joensuun kalastuskunnan myymät kalastusluvat sekä koosteen Joensuun   kalastuskunnan alueella voimassaolevista kalastukseen liittyvistä rajoituksista ja rauhoituksista.

  Viranomaispäätöksiä

  Oriveden kalatalousalueen päätös kalastamisesta ja ravustamisesta mm. Pielisjoella vuosille 2022-2031
  Päätös kalaväylän laajentamisesta Pielisjoen suualueella Kartta laajennoksesta

  testi